Грани Агни Йоги 1955, 370

1955 г. 370. Люби сознание силы.